Евромайки

Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Европейския съюз (единствената пряко избирана институция), която представлява гражданите на Европейския съюз (ЕС).

Членовете на Парламента, които представляват над 500 милиона жители на Съюза се излъчват от гласоподавателите във всички държави-членки.

Изборите се провеждат на всеки пет години.


Веднъж избрани, депутатите се обединяват в политически групи според политическите си позиции.


Парламентът се състои от 754 депутати към днешна дата и е втория по големина демократичен електорат в света след индийския.

 

Заедно със Съвета на Европейския съюз той осъществява законодателната власт на ЕС.

Настоящият председател на Европейския парламент е германският политик Мартин Шулц (ПЕС), който е избран на 17 януари 2012 г. за 2,5 години.

 

Функции и правомощия

 

Правомощията на Парламента са законодателни, бюджетни и надзорни. Дългосрочният финансов план на Европейския съюз се договаря на всеки седем години. Тази финансова рамка определя лимитите за годишните приходи и разходи.

 

Надзорните и контролните функции позволяват на Европейския парламент да упражнява надзор над работата на други институции, да следи за правилното използване на европейския бюджет и да гарантира точното прилагане на правото на ЕС.

 

Парламентът одобрява законодателството на Съюза заедно със Съвета (правителствата на всички държави от ЕС).


Знаете ли, че:

От 2012 г. гражданите също могат да правят предложения за европейско законодателство през Европейска гражданска инициатива (http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=bg). За целта са необходими 1 милион подписа от минимум 7 държави.

 

Европейският парламент има три основни роли: 

 

  • - Обсъжда и приема европейски закони заедно със Съвета; 
  1. - Осъществява контрол над други институции на ЕС, по-специално Комисията, за да гарантира, че те работят демократично;
  2. - Обсъжда и приема бюджета на ЕС заедно със Съвета.

 

В много области, като защита на потребителите и околна среда, Парламентът работи съвместно със Съвета (представляващ националните правителства) за определяне съдържанието на законите на ЕС и за тяхното официално приемане.


Парламентът упражнява контрол върху дейността на Европейската комисия, като разглежда изготвените от нея доклади и като задава въпроси на нейните членове.

 

Европейските депутати разглеждат петиции от гражданите и създават анкетни комисии.

 

Как се сформира неговия състав

 

Броят на европейските депутати за всяка държава е приблизително пропорционален на нейното население. Съгласно Лисабонския договор не може да има по-малко от 6 или повече от 96 депутати от една държава.

Членовете на Европейския парламент се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

След проведените европейски избори през юни 2009 г. Европейският парламент се състои от 736 членове, разпределени между 27-те държави членки към 2009 г.


В момента малко повече от 1/3 от членовете на Парламента са жени. Членовете на Европейския парламент упражняват своя мандат независимо.


Държавите, които имат най-много представители в Европарламента, са: Германия (99), Франция, Италия и Великобритания (78), Испания и Полша (54). Румъния (35) и България (18). Най-малко Малта (5).


Евродепутатите не образуват национални фракции, а се групират по политически признак. Най-голяма е групата „Европейска народна партия - Европейски демократи“ (ЕНП-ЕД) с 275 евродепутати, следвана от групата „Партия на европейските социалисти“ (ПЕС) с 217 члена, Алианса на либералите и демократите за Европа със 104, групата на Съюза „Европа на нациите“ с 44, групата на Зелените / Европейския свободен алианс с 42 и др.


Заседания на Парламента

Ежемесечните пленарни заседания на ЕП се провеждат в Страсбург, Франция, а извънредните и допълнителни заседания - в Брюксел, Белгия. Европарламентът има офиси и в Люксембург.

 

Знаете ли че:

 

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид.

 

Защо трябва да се гласува


„Имате един глас. Използвайте го, за да получите Европа, която искате". Членовете на Европейския парламент пряко представляват гражданите на ЕС и техните интереси, свързани с общата европейска политика на Съюза.

 

Каква е активността на европейските граждани в Евроизбори

В изборите участват все по-малко хора. През 2009 г. само 43 % от гласоподавателите в ЕС упражняват правото си на глас. Обръщането на тази тенденция е важно за европейската демокрация.


Защо на Избори за Европейски парламент избирателна активност се понижава

 

 Липсата на информация е сред основните причини за слабото участие на хората в европейските избори. Последно проучване на „Евробарометър” за изборните права показва, че:

  • -  84 % от европейците смятат, че участието в изборите би било по-високо, ако хората имат повече информация за влиянието на ЕС върху тяхното ежедневие и за програмите на партиите;
  • -  73 % от анкетираните има по-голяма вероятност да гласуват, ако разполагат с повече информация за политическата принадлежност на кандидатите;
  • - Според 62 % участието ще е по-високо, ако има кандидати за председател на Комисията, свързани с определени партии, и ако гласуването в цяла Европа се провежда в един и същи ден.

 

Какво може да мотивира европейските граждани да бъдат активни

 

Комисията призовава политическите партии в страните членки да обявят ясно пред гласоподавателите с коя европейска политическа партия са свързани. Това ще помогне на избирателите да направят връзка между националните и европейските политически платформи.

 

Европейските и националните политически партии трябва да обявят предпочитания си кандидат за следващ председател на Комисията.

Според новите правила Парламентът е отговорен за избора на нов председател на Комисията. Кандидатът се предлага от държавните или правителствени ръководители на страните членки на заседание на Европейския съвет, като предложението трябва да е съобразено с резултатите от европейските избори.


Избори за Европейски парламент 2014 г.

 

Всяка държава членка определя своята избирателна система, като прилага ред общоприети правила: пропорционална система на гласуване, равенство между жените и мъжете, таен вот.

Предстоящите Избори за Европейския парламент ще се състоят от 22 до 25 май 2014 г. съгласно решение на Съвета на ЕС, прието на 14 юни 2013 г. след консултация с Парламента. Обикновено изборите продължават четири дни, тъй като гласуването във Великобритания и в Нидерландия става в четвъртък, а в повечето други държави вотът е в неделя.

Изборните резултати не се огласяват в нито една от страните, докато той не приключи във всички държави членки. Новоизбраният Европейски парламент ще се събере на учредителна сесия на 1 юли 2014 г.

 

За първи път в изборите за ЕП през 2014 г. европейските политически партии ще се конкурират още по-силно една с друга, като всяка от тях трябва да издигне своя кандидат за председател на Европейската комисия.

 

За първи път кандидатите за председател на Европейската комисия ще могат да участват в публични дебати в рамките на предизборната кампания за Европейски парламент, организирани от европейските политически партии. За първи път на бюлетините за избор на депутати в Европейския парламент трябва да бъдат изписани имената на европейските политически партии, по възможност – и техните лога. ЕП призовава държавите членки да гарантират тази възможност.


Как ще бъдат разпределени местата в Европейския парламент през 2014 г.

 

За да се съобразят с броя от 751 депутати, предвиден в Договора от Лисабон и за да направят място за представителите на присъединилата се към ЕС Хърватия, 12 държави членки на ЕС ще загубят по едно място след следващите европейски избори.

 

Сред тях е и България, която до 2014 г. разполага с 18 евродепутати. През 2014 г. България ще избере 17 народни представители.


Само Германия губи 3 места в ЕП, за да отговори на изискването от Лисабон за максимално позволен брой депутати – 96.


Полезна информация


Информационното бюро на Европейския парламент в България е създадено с цел да предоставя информация на медиите, неправителствените организации, младежките организации, държавната администрация, общините, и чрез това – на цялата общественост, за ролята и дейността на Европейския парламент, и в по-общ аспект – за Европейския съюз.


Информационното бюро на Европейския парламент в България организира тематични конференции, граждански форуми и семинари. На тях гражданите имат възможност да разискват свободно членовете на ЕП теми от дневния ред на Европейския парламент и българското гражданско общество.

 

За повече информация може да посетите:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=bg

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20130906IPR18827/html/%D0%95%D0%9F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D0%B0

Теми с коментар: