Евромайки

Кой може да участва в проекта

За да се включите в проекта „Евромайки” Вие трябва да сте: жена с българско гражданство, майка или жена с репродуктивни проблеми, без ограничения в семейния статус (може да сте омъжена, разведена, живееща на семейни начала, самотна майка).

Подходящият кандидат е:

Владеещ един или повече езици (официалните за Европейския съюз)

 • Майка с активна гражданска позиция;

 • Изявен лидер на мнение в конкретна група по интереси;

 • Експерт в някоя област;

 • Мотивираща и вдъхновяваща със своите действия личност;

 • С интерес към обществено значими въпроси, ангажирани с проблемите на децата, превенция и защита при отглеждането им и родителството като цяло (правата на децата, права и задължения на родителите, деца в неравностойно положение, деца в риск, дискриминация на деца и родители и др.).

 • Чувстват се европейски граждани и като такива са запознати с правата си;

 • Имат желание да се включат пряко в изграждането на общата европейска политика като евродепутати. Като такива са готови да поемат цялата отговорност и тежест на тази позиция, защитавайки националните интереси достойно.

  Как да се включите

  Трябва да изпратите Ваше подробно CV (с предимство ще бъдат кандидатите, използващи европейски формат Europass) на посочения в „Контакти” e-mail или на сайта, като използвате регистрационната форма и следвате инструкциите.

  Подбор

  Първи етап: Екипът на проекта ще направи предварителна селекция на всички получени автобиографии. Според зададените критерии за допустимост на кандидатите и според тяхната професионална експертиза и житейски опит ще бъдат избрани, тези които ще продължат на Втори етап.

  Във втория етап, след предварителния подбор, избраните вече CV-та ще бъдат качени на сайта. Ще бъдат направени видео визитки на допуснатите кандидати.

  На втори етап започва реалният избор, който ще бъде определен чрез гласуване онлайн. Всеки, който е съпричастен с проекта „Евромайки” може да упражни правото си на вот и да избере кандидата, който харесва.

  Ще бъдат селектирани за финал 40 кандидатури.

  Срок

  Срокът за изпращането на автобиографиите е до края на февруари месец.

  Вашият глас

  Всеки от Вас ще може да даде своя вот в срок от един месец, март 2014 г.

Теми с коментар: